11.06.2024
3 Min

Mitä kustannuksia tulee huomioida asuntoa ostaessa?

Ennen kuin päätät ostaa uuden talon tai asunnon, on tärkeää harkita huolellisesti kaikkia asumiskustannuksia itse myyntihinnan lisäksi. On myös tärkeää pitää mielessä, että kaikki asumiseen liittyvät kustannukset yleensä nousevat. Tässä artikkelissa käsittelemme erilaisia kustannuksia, joita sinun tulee ottaa huomioon arvioidessasi, onko sinulla todella varaa uuteen kotiisi.

Kiinteät asumiskustannukset

Kiinteät asumiskustannukset ovat säännöllisiä maksuja, joita asunnon omistajat tai vuokralaiset maksavat erilaisten asumiseen liittyvien palveluiden ja ylläpidon kattamiseksi. Nämä maksut vaihtelevat asunnon tyypin ja sijainnin mukaan, mutta yleisimpiä kulutyyppejä ovat korot, kiinteistövero, ylläpito, lämmitys, vesi ja jätehuolto.

Asunto-osakeyhtiön osakkailla kiinteät maksut voivat myös sisältää kuukausimaksun asunto-osakeyhtiölle. Maksua käytetään yhteisten tilojen ja palvelujen, kuten hissien, puutarhanhoidon ja siivouspalveluiden hoitamiseen.

Vuokra, lyhennys ja korkokustannukset

Vuokra on kustannus, jonka vuokralainen maksaa kiinteistön omistajalle asunnon käyttöoikeudesta tietyn ajanjakson ajan. Tämä kustannus määritetään yleensä vuokrasopimuksella ja se kattaa usein muita palveluita kuten ylläpidon ja joskus myös lämmityksen ja veden.

Korkokustannukset ja lainanlyhennykset syntyvät, kun asunnon ostamista varten otetaan asuntolaina. Korko on kustannus, jonka maksat pankille rahan lainaamisesta, ja se perustuu lainamäärään ja nykyiseen korkotasoon. Lainanlyhennys käytetään itse lainamäärän vähentämiseen, toisin kuin korko, joka on kustannus rahan lainaamisesta.

Kustannukset sähköstä ja vedestä

Sähkön ja veden kustannukset voivat vaihdella huomattavasti asuntotyyppien välillä. On myös tärkeää selvittää, sisältyykö sähkö ja vesi vuokraan. Vuokrasopimuksen sisältämät kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti ja niiden selvittäminen auttaa ennakoimaan omaa taloutta.

Lisäksi kannattaa huomioida, että sähkön hinta voi vaihdella merkittävästi eri vuodenaikoina. Hinnat ovat yleensä korkeammat talvikuukausina kysynnän kasvun vuoksi. On siis hyvä varmistaa, että oma talous kestää sähkön kausittaisen hinnan vaihtelun, erityisesti kylmempien kuukausien aikana.

Kotivakuutus

Kotivakuutus on niin ikään kiinteä asumisen lisäkustannus. Kotivakuutus tarjoaa taloudellista suojaa erilaisia asumiseen liittyviltä riskeiltä ja vahingoilta. Se kattaa yleensä tulipalon, vesivahingon, murron ja tietyntyyppiset kotona sattuneet onnettomuudet. Lisäksi kotivakuutus voi käsittää myös vastuuvakuutuksen, oikeusturvan ja henkilövahinkojen suojan. Vakuutus on tärkeä, koska se tarjoaa taloudellista turvaa odottamattoman vahingon sattuessa. Maksamalla säännöllisen vakuutusmaksun olet turvassa vahinkojen aiheuttamilta kustannuksilta, jotka voivat olla erittäin suuria. Kotivakuutus tuo turvaa ja ennakoitavuutta omaan talouteen.

Kunnossapitokustannukset

Talojen ja huoneistojen kunnossapitomaksut syntyvät asunnon ylläpidosta ja huollosta. Omakotitalon omistajille tämä tarkoittaa usein laajempia ja kalliimpia toimenpiteitä verrattuna kerrostaloasujiin. Omakotitalon omistajat maksavat itse kustannukset esimerkiksi rännien puhdistuksesta, lumitöistä ja yleisistä korjauksista, mikä johtaa ajan myötä korkeampiin kustannuksiin.

Vuokrahuoneistossa tai asunto-osakeyhtiössä asuvalle moni näistä kustannuksista sisältyy vuokraan tai vastikkeeseen, kun taas omakotitalon omistajien on maksettava kaikki palvelut ja kunnossapito erikseen. Omakotitalossa asumisen kustannukset eroavatkin suuresti huoneistoasumisesta.

Muuttuvat asumiskustannukset

Toisin kuin kiinteät maksut, muuttuvat kustannukset ovat niitä menoja, jotka vaihtelevat kuukaudesta toiseen ja riippuvat käytöstä tai kulutuksesta. Nämä ovat kuluja, joita voi usein hallita aktiivisilla valinnoilla. On kuitenkin olemassa muuttuvia kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä talouksille, ja jotka on otettava huomioon omassa budjetissa uutta asuntoa ostaessa.

Ruokakustannukset

Ruokakustannukset koostuvat luonnollisesti ruoan ja juomien ostamisesta. Nämä kustannukset ovat tärkeä osa yksilön tai perheen budjettia ja ne voivat vaihdella suuresti. Ruokakustannukset voivat vaihdella esimerkiksi maantieteellisen sijainnin mukaan, sillä hinnoissa voi olla huomattavia eroja eri alueiden ja maiden välillä.

Elämäntyyli ja ruokailutottumukset ovat myös tärkeässä roolissa; ihmisillä, jotka suosivat luomuruokaa tai erityisruokavalioita, kuten vegaani- tai gluteenitonta ruokaa, on usein korkeammat ruokakustannukset. Muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat ruoan markkinahintojen vaihtelut, jotka voivat johtua vuodenajasta, tarjonnasta ja kysynnästä sekä talouden heilahteluista. Muista, että myös ravintolassa tai kahvilassa syömisen kustannukset tulisi sisällyttää ruokabudjettiisi. 

Kulutustavarat ja hygieniatuotteet

On myös helppoa unohtaa laskea mukaan kulut, jotka syntyvät kulutustavaroiden ja hygieniatuotteiden hankinnasta. Kulutustavarat, kuten wc-paperi, talouspaperi ja pesuaineet, ovat välttämättömiä päivittäisiin askareisiin ja kodin ylläpitoon. Näitä tuotteita joutuu täydentämään säännöllisesti, minkä vuoksi ne kannattaa huomioida omassa budjetissa vaikkeivät ne kertaostoksina usein suurta osaa siitä viekään.

Muut tärkeät seikat huomioon otettavaksi asunnon oston yhteydessä

Mahdolliset tulevat remonttikustannukset

Kun aiot ostaa asunnon, on tärkeää huolellisesti tutkia mahdolliset tulevat remonttitarpeet ja -kustannukset. Jos talo tai asunto tarvitsee remonttia tulevina vuosina, se vaikuttaa talouteesi. Jos aiot asua asunnossa pitkään, remontin tarpeen todennäköisyys kasvaa usein ajan myötä. Asunnon kunto vaikuttaa myös markkina-arvoon, sillä moderni ja hyvin ylläpidetty kiinteistö on yleensä markkinoilla halutumpi.

Ostajana sinulla on velvollisuus tehdä huolellinen tarkastus asunnosta ja sen kunnosta ennen ostoa. Jos et huomaa vikoja tai puutteita, jotka olisi pitänyt huomata ennen ostopäätöstä, et voi myöhemmin vaatia myyjältä niistä korvausta. Siksi on tärkeää, että teet perusteellisen tutkimuksen itse tai palkkaat ammattilaisen suorittamaan tarkastuksen.

Asunnon lämmitysjärjestelmä

Asunnon lämmitysjärjestelmä pitää myös valita ennen asunnon ostamista, koska se vaikuttaa jatkuvasti asumiskustannuksiisi. Eri lämmitysjärjestelmiin kuuluu:

●      Suora sähkölämmitys

●      Lämpöpumppu

●      Lämmityskattilat

●      Kaukolämpö

●      Aurinkopaneelit

Sähkö on usein kallein tapa lämmittää asuntoja, erityisesti vuoden kylmimpinä kuukausina. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä käyttää sähköä lämmön tuottamiseen suoraan asunnossa, ilman erillistä prosessointia tai energiamuunnosta.

Talvikuukausina, kun sähkön kysyntä on korkeimmillaan, sähkön hinta usein nousee. Tämä johtaa merkittävästi korkeampiin kustannuksiin suoraa sähkölämmitystä käyttäville talouksille. Lisäksi näiden järjestelmien tehokkuus on usein alhaisempi verrattuna muihin lämmitysvaihtoehtoihin kuten lämpöpumppuihin tai kaukolämpöön. Tämä tarkoittaa, että saman lämmitystason saavuttamiseksi vaaditaan suurempi määrä sähköä. Siksi suora sähkölämmitys ei yleensä ole taloudellisesti edullisin lämmitysratkaisu, varsinkaan kylmässä ilmastossa.

 

 

New call-to-action