22.08.2019
2 Min

Yhdessä Itämeren puolesta

Matala Itämeri on herkkä haavoittumaan. Yhteistyö on tarpeen, jotta saamme pienen, mutta ainutlaatuisen meremme terveeksi.

 

Puhdas luonto kirkkaine vesistöineen on osa suomalaista perintöä ja mielenmaisemaa. Sen säilyminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi Itämereen on vuosikymmenten aikana kertynyt sekä ympäristömyrkkyjä että haitallisissa määrissä ravinteita. Kauniit ja värikkäät terveen meren kasvit peittyvät elintilaa valtaavilla ja muun kasvuston tukahduttavilla rihmalevillä. Viime aikoina on alettu myös herätä muovijätteeseen Itämeressä.

”Itämerellä on monia ongelmia, mutta pahin niistä on rehevöityminen”, sanoo John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.

Rehevöitymistä aiheuttavat typpi- ja fosforipäästöt, jotka ruokkivat leviä ja vesikasveja. Esimerkiksi myrkyllisen sinilevän määrää Itämeressä lisää lämpimien kesien ohella etenkin fosfori. Viime vuosien yhteisillä ponnisteluilla, kuten EU-lainsäädännöllä ja Itämeren alueen maiden yhteistyöllä, ravinteiden päästöjä on kuitenkin saatu leikattua merkittävästi. Pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomenlahden leville käyttökelpoisen fosforin määrä on vähentynyt peräti 75 prosenttia.

Porvarin mukaan työtä riittää silti pitkäksi aikaa. ”Kaikista lähteistä tulevaa ravinnekuormitusta ei ole pystytty vähentämään ja pohjassa on edelleen vanhaa kuormaa”, Porvari sanoo.

Helppoja tapoja auttaa

 

Jokainen voi vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin omilla valinnoillaan. Esimerkiksi suosimalla energian lähteenä aurinkoa, tuulta ja biokaasua, sekä syömällä lihan sijasta kestävästi pyydettyä lähikalaa kuten särkeä ja kierrättämällä muovit saa aikaan jo paljon. Porvari kertoo Itämeren hyvinvointiin helpon muistisäännön. ”Se mikä on hyvä ilmastolle, on useimmiten hyvä myös Itämerelle”, Porvari ohjeistaa.

John Nurmisen Säätiön työ on innostanut Itämeren auttamiseen mukaan paljon yhteistyökumppaneita. ”Merkittävin tukimuoto on ollut raha, mutta kumppaneilta on saatu myös osaamista ja asiantuntija-apua esimerkiksi puhdistamohankkeisiin sekä digitaalisten työkalujen kilpailutukseen.”

Yhteistyökumppaneiden kanssa on otettu myös käyttöön uusia palveluita, joilla kuluttajat voivat helposti osallistua Itämeri-talkoisiin. Yksi tällainen on Fortumin 100% aurinkoenergiaa -tuote, jonka avulla asiakas saa käyttöönsä ilmastoystävällistä aurinkosähköä. Osa sähkön hinnasta kanavoituu Itämeren hyväksi John Nurmisen Säätiön kautta.

Uusia mahdollisuuksia

 

Porvari kertoo, että säätiölle on esitelty myös monia uudenlaisia ideoita ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi viisi vuotta sitten alettiin kokeilla suuressa mittakaavassa peltojen kipsikäsittelyä maatalouden päästöjen leikkaamiseksi.

”Tulokset ovat olleet huikeita. Kipsi leikkaa pelloilta mereen valuvaa fosforikuormaa välittömästi 50 prosenttia ja sitoo maaperään myös leviä ruokkivaa liuennutta fosforia”, Porvari iloitsee.

Ideoita on kehitelty myös meressä jo olevan fosforin vapautumisen vähentämiseksi.

”On mahdollista kokeilla esimerkiksi merenpohjan hapetusta tai fosforin sitomista pohjasedimenttiin kalkkikivellä. Toisenlainen idea on fosforin nostaminen pohjasta hyötykäyttöön. Tätä ollaan kokeilemassa pienillä alueilla.”

Mitä voin tehdä Itämeren hyväksi?

 

John Nurmisen verkkosivuilta löytyy laskuri, jolla kuka tahansa voi helposti tarkistaa oman Itämeri-jalanjälkensä. 

”Yksittäisen ihmisen aiheuttamasta ravinnekuormasta suurin osa muodostuu ruokavaliosta. Aiheuttamaamme kuormaa pienentää huomattavasti, jos korvaamme lihan ja maitotuotteiden osuutta kasviksilla ja kestävällä tavalla pyydetyllä Itämeren kalalla. Kalaruoka on käytännössä päästötöntä ravintoa ja lisäksi sen käyttö poistaa merestä ravinteita”, kertoo Marjukka Porvari.

Toiseksi isoin kuormituksen lähteemme on jätevedet. Porvari toteaa, että yksittäisen ihmisen voi sinänsä olla vaikea päättää omista jätevesistään kaupunkialueella, koska niistä huolehtivat kunnat. ”Asukkaat voivat kuitenkin olla yhteyksissä päättäjiin ja vaatia, että jätevedet puhdistetaan tehokkaasti, vaikka se maksaisi kuntalaisille hieman enemmän.” Kesämökeille on viime vuosina rakennettu pienpuhdistamoja, mutta ne eivät aina toimi toivotulla tavalla. ”Vesistöjen kannalta parasta olisikin suosia mökillä huussia tai erilaisia kuivakäymälöitä”, Porvari sanoo.

Energian lähteenä kannattaa suosia aurinkoa, tuulta ja biokaasua.

Fortum 100% aurinkoenergiaa

  • Aina 100-prosenttista, alkuperävarmennettua aurinkosähköä.
  • Fortum tukee John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita 5 €/100% aurinkoenergiaa -sopimus.
  • 100% aurinkoenergiaa sopii kaikille kotitalouksille, mutta on erityisen hyvä keino hyödyntää aurinkosähköä kerrostaloasujille, joilla ei aina ole mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköä itse.

Tutustu tästä!

Kuva: Jukka Nurminen

New call-to-action