08.06.2018
4 Min

Kodin sähköturvallisuus

Suurin osa sähkölaitteista aiheutuvista onnettomuuksista johtuu viallisista tai virheellisesti korjatuista laitteista, huolimattomuudesta tai lasten leikeistä. Puutteellisesti tehdyt sähköasennustyöt ovat myös riskitekijä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on julkaissut uudet kodin sähköturvallisuutta koskevat ohjeet. Opas on tehty yhteistyössä Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen (STEK) kanssa.

Sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset, joilla on asianmukaiset oikeudet. Tiettyjä pieniä sähkötöitä saa tehdä itse, jos osaa tehdä ne oikein ja turvallisesti. TUKESin oppaasta löytyy tarkat ohjeet siitä, miten ne tehdään turvallisesti. Tässä on muutamia otteita oppaasta.

Sulakkeet, pistorasiat ja jatkojohdot

 • Sulake palaa ja katkaisee virran, kun sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika tai sähköjohtoa on ylikuormitettu. Ylikuormitustilanteessa käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen.
 • Palanutta sulaketta ei saa korjata, vaan palaneen tilalle on vaihdettava samankokoinen, ehjä sulake. Toimi perinteistä tulppasulaketta vaihtaessasi näin: Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. Ennen sulakkeen irrottamista, katso että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi on vaurioitunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vaurioituneen varokekannen tilalle pitää hankkia uusi kansi välittömästi. Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta, irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I.
 • Uusissa asennuksissa voi tavallisen sulakkeen tilalla olla automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija. Sen tehtävä on sama kuin tavallisella sulakkeella. Automaattisulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla.
 • Pistorasioita on kolmenlaisia. Sähkölaitteen saa liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon laitteen pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. Pistorasiatyypit ovat 0-luokan maadoittamaton pistorasia, suojamaadoitettu pistorasia ja uusimpana mallina maadoittamaton europistorasia. Europistorasioihin voidaan liittää sähkölaitteita, joissa on litteä europistotulppa. Yhteen europistorasiaan mahtuu kolme pistotulppaa – ja se vie saman tilan kuin perinteinen, yksiosainen pistorasia.Huoneen pistorasia osoittaa sen, millaista jatkojohtoa voi käyttää. Jatkojohdon voi liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon jatkojohdon pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. Ulkotiloissa on käytettävä roiskevedenpitävää jatkojohtoa, jossa pistorasiaosa on kannella varustettu. Ulkona sähkö tulee ottaa aina roiskevedenpitävästä ulkopistorasiasta.
 • Älä käytä jatkojohtoa väärässä tilassa Jatkojohtoa on käytettävä siinä tilassa ja huoneessa, missä se on liitetty pistorasiaan. Sillä ei saa viedä sähköä huoneeseen, jossa on toisentyyppinen pistorasia.
 • Älä liitä useampi jatkojohtoja peräkkäin, vaan käytä tarpeeksi pitkiä, jotta yksi jatkojohto riittää.
 • Kelalla olevat jatkojohdot on vedettävä auki kokonaan käytettäessä suuritehoista laitetta (esim. lämmitintä), koska johto ei pääse jäähtymään kelassa.

Sähkölaitteet ja niiden merkinnät

 • Noudata aina sähkölaitteen mukana tulevia käyttö-, asennus-, turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Hyväkin sähkölaite voi muuttua vaaralliseksi, jos sitä käytetään väärin.
 • Käyttöympäristöt asettavat erilaisia vaatimuksia sähkölaitteille. Erilaisilla suojauksilla ja rakenteilla halutaan varmistaa sähkölaitteiden turvallisuus niissä käyttöympäristöissä, joihin laite on tarkoitettu. Tästä syystä on olemassa erityyppisiä pistorasioita ja erilaisia kotelointivaatimuksia sähkölaitteille. Noudata käyttöohjeita ja käytä sähkölaitteita vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja paikoissa. Sähkölaitteiden kotelointiluokituksessa on käytössä kansainvälinen IP-luokitus. Jos laitteen arvokilvessä ei ole merkintää, laite on tarkoitettu vain kuivassa sisätilassa käytettäväksi. Ulkokäyttöön tarkoitetuissa laitteissa IP-tunnus on yleensä IP 34 (roiskevedenpitävä) tai sitä suurempi.
 • Sähkölaitteessa olevalla CE-merkinnällä valmistaja takaa varmistaneensa, että laite täyttää EU:n sille asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä, kuluttajansuojaa ja energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. Testauslaboratorion merkki laitteessa kertoo, että laite on puolueettoman laitoksen hyväksymä. Testauslaboratorion käyttö ei kuitenkaan ole pakollista, joten merkkiä ei välttämättä löydy laitteesta.

Valaisimet ja lamput

 • Valaisimeen merkittyä suurinta lampputehoa (W, watti) ei saa ylittää palovaaran takia.
 • Lamppua vaihtaessasi, katkaise ensin sähkö ja anna lampun jäähtyä. Pistotulpalla varustetun valaisimen sähkö katkaistaan irrottamalla valaisimen pistotulppa pistorasiasta. Katto- ja seinävalaisimen sähkö voidaan katkaista asunnon pääkytkimestä tai poistamalla valaisinryhmän sulake.
 • Muistathan suosia energiaa säästäviä led-lamppuja. Tiesitkö, että loisteputkivalaisimissa voidaan perinteiset loisteputket usein korvata ns. led-valoputkilla.

Sähkölaitteiden hävittäminen

 • Sähkölaitteiden, akkujen ja paristojen kierrätyksellä vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta, edistetään laitteiden sisältämien materiaalien ja osien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Energiansäästölamput ja loisteputket sisältävät pieniä määriä elohopeaa ja siksi ne tulee palauttaa ehjinä keräyspisteisiin. Kierrätyspisteet ja -ohjeet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info.

Paloturvallisuus

 • Jos sähkölaitteessa esiintyy häiriöitä, sen käyttö pitää heti lopettaa ja laite täytyy huoltaa tai korjauttaa sähköalan ammattilaisella.
 • Huolehdi ilmankierrosta television ympärillä ja imuroi tai pyyhi pöly television päältä ja tuuletusaukkojen ulkopinnoilta.
 • Löylyhuoneeseen ei pidä ripustaa pyykkejä. Tarkasta ennen kiukaan päälle kytkemistä, ettei mitään ylimääräistä ole jäänyt sen päälle.
 • Noudata valaisimien asennus- ja käyttöohjeita ja huomioi etäisyydet syttyviin materiaaleihin. Älä vaihda valaisimeen suositustehoa suurempaa lamppua.
 • Huolehdi kylmälaitteiden riittävästä ilmankierrosta ja puhdistuksesta
 • Älä jätä liettä tai uunia päälle valvomatta. Fiksu hankinta on erillinen liesivahti, joka hälyttää tai katkaisee sähköt päälle unohtuneesta liedestä.
 • Älä jätä pesukoneita tai kuivausrumpua päälle valvomatta.
 • Huolehdi palovaroittimen säännöllisestä testaamisesta ja patterin vaihtamisesta.

Sähkönkäyttö ulkotiloissa

 • Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on aina oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai pienoisjännitteellä toimivia.
 • Käytä ulos asennettuja roiskevedenpitäviä suojamaadoitettuja pistorasioita ja jatkojohtoja.
 • Sähkölaitteen koteloinnin tiiviys on ilmoitettu laitteen kuoreen kiinnitetyllä kotelointiluokkaa ilmaisevalla merkinnällä. IP 21 on tippuvedenpitävä, IP 23 tai IP 43 sateenpitävä, IP 34 tai IP 44 roiskevedenpitävä ja IP 67 vedenpitävä. Eli mitä suurempi IP-luokitus, sitä paremmin kotelo pitää vettä. Valitse pitkäaikaiseen käyttöön aina mahdollisimman tiivis kotelo.
 • Jouluvalot toimivat usein pienoisjännitemuuntajalla. Jouluvalon johdot voivat olla pihalla (jos käyttöohjeessa lukee, että tuotetta voi käyttää ulkona), mutta muuntajan pitää yleensä olla kuivassa tilassa.
 • Auton lämmitysjohdon saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. Lämmityspistorasiana ei saa käyttää rakennuksen sisällä tai kerrostalon parvekkeella olevaa pistorasiaa. Johtoa ei saa jättää pistorasiaan kytkettynä, kun auto ei ole kytketty johtoon.

Jos jotain sattuu

 • Jos sähkölaite syttyy palamaan toimi näin: Katkaise heti laitteesta virta irrottamalla pistotulppa seinästä tai katkaisemalla virta sähkökeskuksen pääkytkimestä. Pelasta ihmiset välittömästä vaarasta. Sammuta alkusammutusvälinein (esim. käsisammutin, sammutuspeite), jos mahdollista. Poistu paikalta ajoissa, savu on tappavan myrkyllistä! Sulje ovet poistuessasi. Hälytä palokunta turvallisesta paikasta. Opasta palokunta paikalle.

Tutustu TUKESin oppaaseen, löydät siitä paljon lisää hyödyllistä tietoa muun muassa vikavirtasuojakytkikimistä, sähkölaitteiden merkinnöistä, valaisinpistorasioista, sähköön kytkettävistä palovaroittimista, sähkötöiden teettämisestä, auton esilämmittämisestä sähköllä, sähköautojen lataamisesta, sähkön käytöstä vapaa-ajan asunnolla sekä maakaapeleista ja ilmajohdoista pihapiirissä.

Löydät oppaasta myös tarkkoja ohjeita kodin sähkötöiden tekemiseen, kuten valaisimen asennukseen ja korjaukseen, pistotulpan ja liitäntäjohdon vaihtamiseen, jatkojohdon korjaamiseen sekä himmentimen sulakkeen vaihtamiseen.

Lisätietoa

Kodin sähköturvallisuus -opas

New call-to-action