08.06.2018
2 Min

Mökin sähköasiat kuntoon

Lämmitys

Aloita mökin tulisijan lämmittäminen varoen, jotta höyrystyvä kosteus ei halkaise hormin tiiliä. Tarkista, ettei muurissa ole halkeamia ja pidä huoli nuohouksesta.­ Lämpöpattereita ei saa peittää eikä sijoittaa helposti syttyvien materiaalien lähelle.

Valaisimet

Tarkista mökkikauden alussa ulkovalaisinten toiminta ja puhdista ne liasta ja lehdistä. Myös sisävalaisimien säännöllinen puhdistus on tärkeää. Muista, että varsinkin vanhalla hehkulampulla toimiva valaisin kuumenee, joten älä sijoita mitään helposti syttyvää valaisimen välittömään läheisyyteen.

1503_mokki_artik_keittio_w367px

Kylmälaitteet

Vaikka tilat olisivatkin pienet, ethän sijoita jääkaappia lieden, takan tai muun lämmönlähteen viereen. Kuuma laite jääkaapin vieressä kuluttaa paljon energiaa. Lisäksi kylmälaitteet tulee huoltaa säännöllisesti. Sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti valmistajan antamien hoito-ohjeiden mukaan. Imuroi kylmälaitteiden taustat vuosittain, sillä pöly- ja likakertymät etenkin vanhoissa laitteissa aiheuttavat palovaaran ja lisäävät energiankulutusta.

Muut sähkölaitteet

Tarkista etenkin vanhojen sähkö­­laitteiden kunto ja puhdista laitteet pölystä ja roskista. Esimerkiksi lieden taakse kertynyt lika voi aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Älä käytä puutteellisesti toimivaa sähkölaitetta, vaan vie se huoltoon tai hanki uusi laite. Televisioiden ja muiden elektroniikkalaitteiden kannattaa antaa lämmetä huoneenlämmössä useampi tunti ennen käyttöönottoa.

Huolehdi myös siitä, että sähkölaitteiden ympärillä on riittävästi tilaa ilman kierrolle ja imuroi laitteiden taustat säännöllisesti. Ota sisustuksessa huomioon sähkö- ja paloturvallisuus.

Sauna

Älä koskaan kuivaa pyykkiä kiukaan päällä tai lähistöllä. Varmista, että kiuasta ympäröivät kaiteet ovat riittävällä etäisyydellä ja tukevasti kiinnitetty. Varmista sähkökiukaan ohjausautomatiikan toiminta, etenkin se, että kiuas kytkeytyy pois päältä halutun ajan jälkeen. Kiuaskivet rapautuvat ja murenevat käytössä, ja kivenpalat voivat kertyä alaosaan tiiviiksi kerrokseksi estäen ilman kierron. Siksi kiuaskivet on ajoittain uusittava. Lado kivet riittävän harvaan, jotta ilma pääsee kiertämään niiden välistä, mutta löylyvesi ei suoraan osu punahehkuisille vastuksille.

Sähkölaitteiden virtajohdot

Tutki sähkölaitteiden virtajohtojen kunto ja se, etteivät hiiret ole nakertaneet niitä talvella. Rikkinäiset johdot tulee uusia, sillä vauriot aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.

Sähköverkon kunnossapito

 

 
Ilmalämpöpumppu sopii hyvin osaksi mökin lämmitysjärjestelmää. Se lämmittää ja viilentää tilat helposti ja energiaa säästäen.

Varmista, että kaikki mökin asukkaat tietävät, missä pääkytkin sijaitsee. Varmista myös, että sähkökeskuksen laitteistosta on käytettävissä sähkökuvat sen huolto- ja käyttöohjeet.

Sulakkeilla ja kojeilla tulee olla riittävät merkinnät, joiden perusteella voi tunnistaa suojalaitteiden ja kytkimen vaikutusalueet sekä sallitun sulakekoon. Jos sähkökeskuksessa on merkkejä liiallisesta lämpenemisestä, kuten tummentuneita kaapeleita tai värimuutoksia, on ryhdyttävä huoltotoimenpiteisiin.

Palanutta sulaketta ei saa korjata, vaan tilalle tulee vaihtaa uusi samankokoinen ehjä sulake. Tulppasulakkeen saa vaihtaa itse. Varmista ennen sulakkeen vaihtamista, että sen suojaamassa virtapiirissä ei ole kytkettynä suuritehoisia laitteita tai laitteita, jotka voivat käynnistyessään aiheuttaa vaaraa.

Palovaroitin

Pidä huoli, että mökissä on riittävästi palovaroittimia. Tarkista niiden toimintakunto kuukausittain ja puhdista ne liasta ja pölystä vähintään kerran vuodessa. Testaa laitteiden toiminta huollon yhteydessä.

Sähköt ulkona

Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on aina oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Suojaeristetyn sähkölaitteen tuntee laitteessa olevasta merkistä, jossa neliön sisällä on pieni neliö ja laitteen tulee olla varustettu IP-tunnuksella. Jos laitteen arvokilvessä merkintää ei ole, laite on tarkoitettu vain kuivassa sisätilassa käytettäväksi. Ulkokäyttöön tarkoitetuissa laitteissa IP-tunnus on yleensä IP 34 tai sitä suurempi.

Ulkona olevien sähkölaitteiden, kuten pistorasioiden ja valaisimien toiminta ja kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja puhdistaa ne tarvittaessa liasta ja lehdistä. Muovieristeinen pakkasessa kovettunut johto voi murtua sitä käsitellessä. Auton lämmitykseen käytetyn liitäntäjohdon on oltava pakkasen ja öljyn kestävää kumikaapelia.

New call-to-action