10.02.2023
3 Min

Miksi määräaikaista sopimusta ei voi vaihtaa ennen määräajan loppua?

Onko määräaikaista sopimustasi vielä jäljellä ja pohditko voiko sopimusta vaihtaa kesken sopimuskauden? 
 
Lyhyesti: Sähkösopimus on sopimus siinä missä muutkin sopimukset ja ne sitovat molempia osapuolia, niin sähkönmyyjää kuin asiakasta. Määräaikaista sopimusta ei siis voi lähtökohtaisesti irtisanoa puolin eikä toisin. 
 
Määräaikaisen sähkösopimuksen sitovuus liittyy sopimuksessa sovittuun sähkön kiinteään hintaan. Jotta voimme tarjota sinulle kiinteähintaista sähköä, olemme ostaneet sinun ennakoitua sähkön käyttöäsi vastaavan määrän sähköä jo valmiiksi. Kiinteä hinta tuo sinulle ennustettavuutta, sillä sähkön hinta ei muutu sopimuksen voimassaoloaikana. Sekä pörssisähkön hinta että kiinteähintaisten sopimusten hinnan määrittävät futuurihinnat vaihtelevat, mutta tämä ei vaikuta sinun päivittäin käyttämäsi sähkön hintaan, koska se on hankittu sinulle jo ennakkoon sopimusta tehdessäsi. Sähkön markkinahinnat voivat nousta, mutta kolikon toinen puoli on, että se voi myös laskea. 
 
Sähkösopimuksen määräaikaisuus ja se ettei sitä voi vaihtaa kesken liittyy siis sopimuksesi kiinteään hintaan ja siihen, että sopimuksesi sähkö on ostettu jo ennakkoon. 
Kiinteä hinta tuo ennustettavuutta 
 
Määräaikaisten sopimusten etu on sähkön hinnan ennustettavuus. Tämä helpottaa oman talouden hallintaa, kun sähkölaskun suuruutta on helpompi ennakoida. 
 
Miten määräaikaisten sopimuksen hinta määräytyy? 
 
Määräaikaisten kiinteähintaisten sopimusten hinta perustuu sähkön markkinahintoihin, kuten myös muiden sähkösopimusten hinnat. Toisin kuin esimerkiksi jatkuvasti markkinaa seuraavassa pörssisähkön hinnassa, määräaikaisen sopimuksen hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä eikä muutu siitä sopimuksen keston aikana, vaikka markkinahinnat heittelisivät. 
 
Sähköstä käydään kauppaa kahdessa eri paikassa: pörssisähkön spot-hinta määritetään sähköpörssissä tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille kysynnän ja tarjonnan mukaan, sähkön futuurimarkkinalla puolestaan määritetään sähkön tulevien kuukausien hinta. Määräaikaisten sopimusten hinnat perustuvat futuurimarkkinan hinnoitteluun. Futuurimarkkinalla sähköntuottajat ja ostajat sopivat etukäteen, millä hinnalla he ovat valmiita myymään ja ostamaan sähköä tulevina kuukausina. 
 
Markkinahintoihin vaikuttavat sähkön kysyntä ja saatavilla oleva tarjonta. Kysyntään vaikuttaa monet tekijät, kuten säätila, yritysten toimeliaisuus ja kuluttajien kulutustottumukset.
 
Futuurimarkkinan hinnat elävät jatkuvasti ja tämän vuoksi myös se hinta, jolla uusia määräaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia tarjotaan, vaihtelee. Jo ottamasi määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksesi hintaan nämä vaihtelut eivät kuitenkaan vaikuta. 
 
Jos haluat perehtyä markkinatilanteeseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin ja tämän hetken täsmävinkkeihin, kannattaa seurata kuukausittain päivittyvää markkinakatsaustamme täältä.
 
Miten valita se itselle paras sopimus? 
 
Kysymykseen siitä, mikä sähkösopimus on paras, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tarjoamme erilaisia sopimuksia, jotta voit valita niistä itsellesi sopivimman. 
 
Eri sähkösopimustyyppien hinnoitteluperiaatteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi niitä ei kannata verrata suoraan vain hinnan perusteella toisiinsa. Vain hinnan sijaan kannattaa miettiä millaista oma sähkönkulutus on ja pystyykö sähkönkulutusta ajoittamaan edullisimmille tunneille. 
 
Kaksi kysymystä auttavat rajaamaan sitä, mikä sopimus sopii omaan elämäntilanteeseen: onko sinulle tärkeämpää hinnan ennustettavuus vai mahdollisuus hyötyä edullisimmista tunneista sähkön käyttöä ajoittamalla ja haluatko sitoutua valitsemaasi sopimukseen pidemmäksi aikaa vai onko nopeastikin toiseen vaihdettava sopimus itselle parempi? 
 
Siinä missä kiinteähintainen sopimus tuo ennustettavuutta, pörssisähkösopimus mahdollistaa edullisimmista tunneista hyötymisen sähkön käytön ajoittamisen kautta, mutta toisaalta sähkön hinta voi vaihdella suurestikin. Näiden sopimusten lisäksi tarjoamme myös sopimuksia, jotka on kuukausihinnoiteltu ja joissa sopimuksen hinta on kiinteä, mutta lopulliseen hintaan voi vaikuttaa kulutusta ajoittamalla
Kätevä sähkösopimustestimme ja asiakaspalvelumme auttavat mielellään löytämään juuri sinulle parhaiten sopivan sähkösopimuksen. 
New call-to-action