21.08.2018
8 Min

Sähköautoilun termistö tutuksi – lue sähköauto-suomi-sanakirja

Sähköautoilun suosio kasvaa koko ajan. Sähköauton hankintaa pohtiva törmää monenlaisiin termeihin, jotka liittyvät sähköautoiluun. Keräsimme sähköautoihin ja sähköautoiluun liittyvää termistöä yhdeksi "sanakirjaksi".

 

A

Akku

Sähköenergian elektrokemiallinen varasto, joka täytetään lataamalla.

Akustonvalvontajärjestelmä

Systeemi, joka valvoo akuston kennojen lämpötilaa ja jännitettä sekä tasaa kennojen sähkövarausta. Jos akusto olisi urheilujoukkue, valvontajärjestelmä olisi valmentaja, joka katsoo, että kaikki säännöstelevät voimansa oikein ja keskeyttää treenin, jos joku loukkaantuu.

A, ampeeri

Sähkövirran yksikkö. Jos sähkövirta olisi joki, ampeeri mittaisi veden virtausnopeutta aikayksikköä kohti (esim. vesimäärä/sekunti).

B

Battery Management System

Ks. akustonvalvontajärjestelmä

BEV

Battery Electric Vehicle, täyssähköauto. Auto, jonka ainoa voimanlähde on sähköenergia, joka varastoidaan ladattaviin akkuihin pistokkeen kautta.

BMS

Battery Management System, ks. akustonvalvontajärjestelmä.

BOEV

Battery Only Electric Vehicle, ks. BEV.

 

C

 

CCS

Combined Charging System, ”Combo”: saksalainen pikalatausjärjestelmä ja -standardi, käytössä mm. BMW:n, Hyundain ja Volkswagenin sähköautoissa. CCS-pistoke on aina yhdistelmäpistoke, Type 2-pistokkeen “sisarpistoke”.

 

CHAdeMO

Japanilainen pikalatausjärjestelmä ja -standardi. Tavallisesta latausportista erillinen pikalatausportti ja pistoke, käytössä mm. Nissanin ja Mitsubishin sähköautoissa.

Charge & Drive

Fortumin latauspisteverkosto, jossa on Suomessa jo 200 laturia eli 400 latauspistettä.

 

Combined Charging System

Ks. CCS

 

D

 

Dino

Polttomoottoriauto. Sana viittaa leikillisesti joko fossiilisiin polttoaineisiin tai ajatukseen polttomoottoriautojen vanhanaikaisuudesta.

 

Fortum-sahkoautoilun-sanasto-kuvitus-4

 

E

 

EPA

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto, joka on luonut oman normin sähköauton toimintasäteen ilmoittamiselle (EPA-range). Normia pidetään käytännön kulutusta paremmin ennustavana kuin eurooppalaista NEDC-kulutusnormia. Ks. NEDC ja WLTP.

E-REV

Extended Range Electric Vehicle, pistokkeesta ladattava täyssähköauto, joka on varustettu pienellä moottorilla tai generaattorilla, jolla voidaan ajon aikana ladata akkuja. Tällöin toimintasäde pidentyy. Esim. BMW i3 REx.

 

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, liitäntäyksikkö tai latausasema, joka suojaa autoa, sähköverkkoa ja käyttäjää latauksen häiriöiltä. EVSE kykenee havaitsemaan myös laitteistohäiriöt, jolloin se kytkee virran pois ja estää näin akun vaurioitumisen tai mahdollisen tulipalon.

F

 

FCEV

Fuel Cell Electric Vehicle, ”vetyauto”, polttokennokäyttöinen sähköauto. Tähän ladataan vetykaasua, ei siis suoraan sähköä, ja auto tuottaa ajoon tarvittavan sähkön kaasusta. Esim. Toyota Mirai ja Hyundai ix Fuel Cell toimivat tällä periaatteella. Mercedes Benz GLC F-CELL yhdistää sekä polttokennon että sähkölatauksen samaan laitteeseen.

 

Fossiili

Ks. dino

 

H

 

Hidas lataus (poikkeuslataus)

Tilapäiseen lataamiseen tarkoitettu lataustapa, jossa käytetään tavallista kotitalouspistorasiaa tai teollisuuspistorasiaa. Ks. myös lataustapa 2.

 

I

 

ICE

Internal Combustion Engine, polttomoottori. Ks. myös ’dino’.

K

Kenno

Akun lokeromainen tila, jossa virrantuotto tapahtuu elektrokemiallisesti.

Keskinopea lataus

Ks. lataustapa 3

 

Kilowattitunti

Sähköenergian määrän yksikkö.

 

Kolmivaihevirta

Järjestelmä, jossa kolme jännitteistä johdinta on kytketty yhteen. Näin saadaan pienemmällä virralla suurempi teho. Puhekielessä ”voimavirta”, vrt. yksivaihevirta.

 

Kotilatauspiste, kotilatausasema

Laite, jonka kautta sähköauto ladataan turvallisesti ja nopeasti kotioloissa, ks. myös lataustapa 3.

kWh

Ks. kilowattitunti

 

kWh/100 km

Sähköauton sähkönkulutus sataa kilometriä kohti. Tätä voi verrata polttomoottoriauton polttoainekulutukseen, joka on l/100 km.

 

Fortum-sahkoautoilun-sanasto-kuvitus-1

L

Latausluukku

Luukku, jossa olevaan pistorasiaan latauspistoke kytketään lataamista varten. Vrt. polttomoottoriauton tankin luukku.

Latauskaapeli

Kaapeli, jolla sähköauto ladataan. Eri tarpeisiin ja erilaisille standardeille on omanlaisensa kaapelit ja pistokkeet.

Latauspiste

Paikka, jossa sähköautoon voi ladata lisää energiaa. Julkisia latauspisteitä on Suomessa jo satoja.


Lataustapa 1

Kotitalouspistorasiasta tehtävä kevyen sähkökulkuvälineen (kuten sähköpolkupyörän) lataus.

Lataustapa 2

Kutsutaan myös termeillä hidas lataus, tilapäislataus tai mode 2. Tässä auto ladataan kotitalouspistorasiasta tai teollisuuspistorasiasta. Kotitalouspistorasiasta (SFS 5610) lataaminen edellyttää, että auton ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettu 8 ampeeriin esim. älykkäällä latauskaapelilla, kolmivaiheisella teollisuuspistorasialla (SFS-EN 60309) rajoitusta ei tarvita.

Teollisuuspistorasiaa kutsutaan kotoisasti myös työmaapistorasiaksi, ja siitä saadaan kolmivaihevirtaa, eli ns. voimavirtaa. Työmaapistorasia on usein väriltään punainen, järeä pistorasiatyyppi.

 

Lataustapa 3

Yleensä 1–6 h kestävä lataus, joka tehdään joko kotilatausasemalla tai julkisella latauspisteellä. Tämä on ensisijainen sähköauton lataustapa. Käytetään myös termejä peruslataus, mode 3 tai keskinopea lataus. Lataamiseen käytetään Type 1 tai Type 2 -pistoketta.

Lataustapa 4

Pika- eli teholataus, tästä voidaan käyttää myös termiä mode 4. Tällä lataustavalla auton akut saa ladattua n. 80 % asti noin puolessa tunnissa. Pikalatausmahdollisuus on tarjolla osassa julkisia latauspisteitä. Lataamiseen käytetään esim. CCS- tai CHAdeMO-pistoketta.

 

M

MaaS

Mobility as a Service: liikkumisen muoto, jossa maksetaan ainoastaan paikasta toiseen siirtymisestä ilman sitoutumista itse kulkuvälineeseen.

Mennekes-liitin

Ks. Type 2 -liitin.

Mode 1

Ks. lataustapa 1

Mode 2

Ks. lataustapa 2

Mode 3

Ks. lataustapa 3

Mode 4

Ks. lataustapa 4

 

N

NEDC

Eurooppalainen sähköauton kulutusstandardointimenetelmä, joka kertoo ajoneuvon kulutuksen ihanneolosuhteissa. NEDC-kulutustasoa pidetään normaalioloissa saavuttamattomana – käytännössä se voi olla mahdollista tavoittaa ajamalla tasaisella alustalla suotuisissa ilmasto-olosuhteissa 60 km/h ilman, että autossa on käynnissä minkäänlaisia apulaitteita kuten ilmastointia. Ks. myös EPA ja WLTP.

NEV

Lyhennettä käytetään näistä:

Neighborhood Electric Vehicle (Yhdysvallat), joka tarkoittaa sähkökäyttöistä mopoautoa/kevyttä nelipyörää
New Energy Vehicle (Kiina), joka tarkoittaa kokonaan (BEV) tai osittain (PHEV) sähköenergialla toimivaa ajoneuvoa.

 

Fortum-sahkoautoilun-sanasto-kuvitus-2

P

Peruslataus

Ks. lataustapa 3.

PHEV

Ks. plug-in hybrid

Pikalataus

Ks. lataustapa 4.

Plugari

Ks. plug-in hybrid

Plug-in hybrid

Kahta eri voimanlähdettä eli polttoainetta ja sähköä hyödyntävä hybridiauto, joka voidaan ladata pistokkeesta. Käytetään myös termejä PHEV ja plugari. Turvallisen tuntuinen vaihtoehto hänelle, joka ei ole vielä valmis siirtymään täyssähköautojen maailmaan.

R

Range, “ranke”

Ks. toimintasäde

Range anxiety

Ks. rangefobia


Range Extended Vehicles

Ks. E-REV


Rangefobia

Ahdistustila, joka syntyy, kun latauksen jälkeen toimintasäde näyttää kutistuvan nopeammin kuin jäljellä oleva matka. Tyypillinen etenkin uusille sähköauton omistajille tai niille, joiden autossa on pieni akku. Käytetään myös termejä toimintasädekammo ja range anxiety.

 

Rangefobian oireet:
  • kiihtynyt mittareiden tarkkailu
  • päässälaskuvauhdin valtava tilapäinen kasvu
  • vapina, kylmä hiki, kohonnut hengitystiheys ja nopeampi pulssi
  • varasuunnitelmien pohtiminen, toisinaan myös öisin.

Kuten muillekin fobioille, myös rangefobialle paras vastalääke on säännöllinen altistuminen. Rangefobia hellittää tavallisesti ensimmäisen sähköautoiluvuoden jälkeen, kun kaikki sääolosuhteet ja erilaiset matkavaihtoehdot on koettu kertaalleen.

REEV

Ks. E-REV

REX

Ks. E-REV

REVx

Ks. E-REV

Regenerointi, regen

Sähköauton kyky ladata omia akkujaan moottorijarrutuksessa. Lisää merkittävästi sähköauton kokonaistehokkuutta. Monissa sähköautoissa säädettävissä, jotta ominaisuudesta saadaan paras hyöty irti.

S

SAE J1772

Type 1 -latausliittimen amerikkalainen koodi.

Schuko

Suojakosketin, lyhenne saksalaisesta sanasta Schutzkontakt. Schuko-pistorasia on sama asia kuin arkikielen maadoitettu pistorasia.

Suko

Ks. schuko.

T

Tasavirta

Tästä käytetään myös lyhennettä DC (Direct Current). Sähkövirta, jonka suunta ei muutu – kulkee siis virtapiirissä aina samansuuntaisesti. Tämä on sitä virtaa, jota sähköautosi akku haluaa. Koska latauslaitteesta kuitenkin tulee autoon vaihtovirtaa (AC), sähköauton sisäänrakennettu laturi muuttaa sen akulle mieleiseksi tasavirraksi.

Tesla

Suomen yleisin sähköautomerkki (2017).

Tilapäislataus

Ks. hidas lataus

Toimintasäde

Matka, jonka sähköautolla voi yhdellä latauksella ajaa. Tarkka toimintasäde riippuu mm. autosta, sen akusta, tuulen suunnasta, säätilasta, tien mäkisyydestä, siitä, onko ilmastointi tai lämmitys päällä. Toimintasäde ilmaistaan esim. NEDC-, EPA- tai WLTP-kulutusstandardin avulla.

TSC

Tesla Supercharger, Tesla-automerkin oma latausasema.

Type 1

Latauspistoke ja -liitin, jota käytetään Yhdysvalloissa ja Japanissa valmistetuissa sähköautoissa. Liittimessä on yhteensä viisi pyöreää aukkoa, ja koko liittimen kehä on muodoltaan ympyrä.

Type 2

Latauspistoke, liitin, jota käytetään Euroopassa valmistetuissa sähköautoissa. Liittimessä on yhteensä seitsemän pyöreää aukkoa, ja liittimen kehä on ”vatsalleen käännetyn”, pullean D-kirjaimen muotoinen. Voi muodostaa CCS-pikalatauspistokkeen kaverina yhdistelmälatauspistokkeen.

Työmaapistorasia

Kolmivaiheinen, järeä teollisuuspistorasia, joka soveltuu hidaslataukseen. Kutsutaan myös voimavirtapistokkeeksi.

Täyssähköauto

Auto, jonka ainoana voimanlähteenä on akkuihin varastoitava, pistokkeesta ladattava sähköenergia. Käytetään myös lyhennettä BEV.

 

V

 

V, voltti

Jännitteen yksikkö. Jos sähköä verrattaisiin virtaavaan jokeen, voltti ilmoittaisi veden korkeuseron ja ampeeri veden virtaamisnopeuden. Ilman korkeuseroa ei olisi virtaustakaan.

W

WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, 2017 käyttöönotettu autojen kulutusarvoja mittaava standardi, jonka on tarkoitus tuottaa NEDC-standardia realistisempia kulutusarvoja.

Y

Yksivaihevirta

Sähköverkon kytkentätapa, joka on käytössä tavallisissa kotitalouksissa. Tämä on sitä sähköä, jota saadaan kotitalouspistokkeesta.

New call-to-action