12.11.2019
3 Min

Uutta kotia etsimässä – miten tunnistaa energiatehokas talo?


Jos olet etsimässä uutta kotia, kannattaa sijainnin, pohjan, hinnan ja viihtyisyyden lisäksi kurkata energiatodistukseen. Talon energiatodistus kertoo, kuinka energiatehokas – ja täten kuinka ekologinen talo on. Sen lisäksi energiatehokkuus vaikuttaa suoraan sähkölaskuusi.
Millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota talon energiatodistuksessa? Ja mitä erilaiset energialuokat ja energiamerkintä tarkoittavat?

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus vaaditaan nykyisin kaikilta taloilta. Energiatodistuksesta käy ilmi niin talon energiamerkintä, energialuokka kuin lämmitysluokitus. Energiatodistuksesta selviää myös talon todellinen energian vuosikulutus.

Energiatodistus sisältää myös ehdotuksia, joilla energiatehokkuutta voisi parantaa. Todistus on voimassa kymmenen vuotta.

Mitä energiamerkintä tarkoittaa?

Lain mukaan jokaisen asuntoa myyvän tai vuokraavan on ilmoitettava myös kodin energiamerkintä. Energiamerkintä kertoo sen, kuinka paljon ja millaista energiaa kotiin toimitetaan. Merkkiin sisältyy niin energialuokitus kuin lämmitysluokitus.

Energiamerkinnät mitataan kahden eri asteikon mukaan, joista yksi määrittää kodin energian tarpeet ja toinen kertoo, mistä energia tulee.

Energialuokat A-G – kertovat rakennuksen ominaisuudet

Energiankulutusasteikko eli energialuokka ilmaisee kilowattituntien määrän, jonka rakennus tarvitsee neliömetriä kohti normaalikäytössä. Rakennuksen energialuokitus tehdään laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun (kWh/m2 vuosi). Tässä luokituksessa energialuokka A on paras ja G huonoin. Uudisrakennusten pitäisi nykyisin olla vähintään luokkaa C. Useimmiten esimerkiksi vanhojen pientalojen energialuokka on luokkaa D tai E.

Energiankulutusasteikko eli energialuokka kertoo rakennuksen ominaisuudet ja energiantarpeen, mutta siitä ei käy vielä selville talon todellinen sähkönkulutus.

Lämmitysluokitus – kiinnitä tähän erityisesti huomiota

Energialuokka ei siis yksistään kerro todellista energiankulutusta, sillä myös lämmitysenergian eri lähteille on erilaisia määrättyjä kertoimia. Tämän vuoksi talon lämmitysluokitukseen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota energiatodistusta tutkiessa. Etenkin Suomen ilmastossa lämmityksen muodolla on suuri painoarvo, sillä leijonanosa talojen energiankulutuksesta menee lämmitykseen.

Tässä vuoden 2018 käytetyt energiakertoimet lämmitykselle:

  • sähkö 1,20
  • kaukolämpö 0,50
  • kaukojäähdytys 0,28
  • fossiiliset polttoaineet 1,00
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50

Energiatodistuksessa olevasta lämmitysasteikosta nähdään, kuinka suuri osa kodista voidaan lämmittää muilla lähteillä kuin sähköllä ja fossiilisella polttoaineella. Lämmitysasteikko on koodattu värein vihreästä punaiseen. Jos talossa on käytössä uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergia tai lämpöpumppu, on asteikko vihreän puolella. Sähkö, öljy ja kaasu taas ovat punaisemmalla alueella. Mitä vihreämpi on tämä asteikko, sitä ekologisempaa on talon käyttämä energia – ja yleensä sitä edullisempi on myös tuleva sähkölaskusi.

Energiatehokkuuden yhteenvedosta löydät talon todellisen vuosikulutuksen

Todellisen energiankulutuksen vuositasolla näet energiatodistuksen ”Yhteenveto rakennuksen energiatehokkuudesta” -kohdasta. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus. Sen sijaan energiatehokkuusluokka eli energialuokka kertoo vasta talon ominaisuuksista lasketun energiantarpeen.

Energiatodistukseen laitetut ehdotukset toteuttamalla voit myös parantaa halutessasi talon energiatehokkuutta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi talon lisäeristäminen ja tiivistäminen – jolloin lämpö ei pääse karkaamaan – ja uusiutuvien energioiden käyttöönotto esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumpun avulla. Tällaiset investoinnit tekevät talosta ekologisemman ja energiatehokkaamman – ja investoinnit usein maksavat myös itsensä takaisin pienentyneenä sähkölaskuna.

Energiatehokas talo hillitsee ilmastonmuutosta ja pienentää sähkölaskua

Energialuokitukset ja energiatodistus on luotu antamaan kodin ostajille ja vuokralaisille yleiskuva kodin energiankulutuksesta. Ne auttavat sinua myös hahmottamaan, millaisiksi uuden kodin lämmityskustannukset muodostuvat.

Tulevaan sähkölaskuusi vaikuttavat siis:

  • Energialuokka, eli kuinka monta kilowattia kotisi käyttää.
  • Lämmitysluokka, eli millaisia energianlähteitä talo käyttää ja kuinka paljon maksat kilowattitunneistasi.

Mitä energiatehokkaampi talo on, sitä enemmän se myös hillitsee ilmastonmuutosta. Etenkin Suomen kaltaisissa kylmän ilmaston maissa energiatehokkaan talon valitseminen on todellinen ekoteko.

Talo voi olla jopa ihanteellinen nollaenergiatalo

Parhaimmillaan energiatehokas talo voi olla jopa nollaenergiatalo. Suomessa nollaenergiatalo tarkoittaa yleensä sitä, että rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian ylijäämän on oltava vähintään yhtä paljon kuin talon käyttämä uusiutumattoman energian määrä.

Tällöin yleensä suuri osa talon energiantarpeesta tuotetaan joko rakennuksessa tai sen läheisyydessä uusiutuvana energiana esimerkiksi aurinkopaneeleilla, tuulivoimalla tai maalämmöllä. Yleensä käytännössä nollaenergiatalo tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa. 

Aurinkosähkötuotanto voi joskus jopa tuottaa enemmän kuin mitä talo kuluttaa

Toisinaan aurinkosähköä tuottaessa voidaan parhaimmillaan vuositasolla päästä jopa tilanteeseen, jossa talo tuottaa enemmän sähköä kuin kuluttaa. Tällaisessa talossa on usein käytössä niin passiivitalon rakennetehokkuus, maalämpö, aurinkolämpö kuin mittava aurinkosähköjärjestelmä.

Tiedätkö paljonko erikokoiset kodit kuluttavat keskimäärin ja mistä kulutus kokonaisuutena koostuu? Kokosimme yhteen artikkeliin erilaisia esimerkkikoteja, joiden energiankulutus on laskettu auki. 

Lue lisää energiankulutuksesta erikokoisissa kodeissa >

New call-to-action